بروزرسانی: 19-8-1394
رئیس اداره تأمین و توسعه تجهیزات آزمایشگاهی و رئیس آزمایشگاه مرکزی

 

 

دکترمحمدحسین رسولی فرد

پست الکترونیک:       m_h_rasoulifard@znu.ac.ir 

آدرس اینترنتی: http://www.znu.ac.ir/members/rasulifard_mohammad

تلفن:  33052846-24(98+)
فکس: 32283077-24(98+) 


 

بازدید امروز: 2