خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 65
بازديد ديروز: 86
بازديد کل: 257299
بروزرسانی: 30-8-1400
معرفی

  • کميته هاي اخلاق در پژوهشهاي زیست پزشکی با هدف نظارت اخلاقی بر پژوهش هاي زیست پزشکی، تشکيل شده و برابر مفاد اسناد بين المللی و تطبيق آنها با فرهنگ و حقوق ملّی، به شرکت کنندگان، پژوهشگران، حاميان مالی، کارفرمایان، نهادها و سازمانهاي دخيل در امور سلامت، مشاوره اخلاقی ارائه داده، طرح نامة ارائه شده را با الزامات شناخته و پذیرفته شدة اخلاقی، ملّی و بين المللی تطبيق می دهد و در صورت عدم مغایرت با الزامات اخلاقی، جهت انجام پژوهش «مصوبة اخلاقی » صادر نموده، در طول انجام تحقيق بر اجراي طرح هاي پژوهشی نظارت می کند.
  • اصل آثار و نتایج پژوهشهاي زیست پزشکی که طرح نامة آن مصوب کميتة اخلاق در پژوهش هاي زیست پزشکی نباشد، صرف نظر از عواقب و ضمانت هاي اداري و حقوقی، فاقد اعتبار و غيرقابل استناد و انتشار خواهد بود.
  •  الزامات اخلاقی و علمی در انجام پژوهش هاي زیست پزشکی بر آزمودنی هاي انسانی توسط شوراي سازمانهاي بين المللی علوم پزشکی (CIOMS) سازمان بهداشت جهانی (WHO) کنفرانس بين المللی هماهنگ سازي (ICH) و سازمان فرهنگی آموزشی ملل متحد (UNESCO) بيان شده است.
  • در کشور ما نيز وزارت بهداشت با الهام از آموزه ها و فرهنگ اسلامی و ملّی و همچنين همراهی با استانداردهاي بين المللی، اقدام به تدوین و ابلاغ کدهاي اخلاقی نموده، کميته هاي اخلاق را براي نظارت اخلاقی در تصویب و اجراي طرحهاي پژوهشی تشکيل داده است.
  • با توجه به نيازهاي پژوهشی همکاران هيات علمی، پژوهش گران و دانشجویان، و درخواست هاي متعدد در این خصوص دانشگاه زنجان، مجوز کار گروه اخلاق در پژوهش موسسه از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به شماره 1380/1399مورخة 18/09/1399 را کسب نمود

 

قابل توجه متقاضیان دریافت کد اخلاق

به فعالیت های پژوهشی خاتمه یافته یا در حال اجرا شامل: مقاله نگارش شده- رساله دکتری- پایان نامه کارشناسی ارشد- طرح پژوهشی

به هیچ عنوان کد اخلاق تعلق نخواهد گرفت.

تمامی پروژه های تحقیقاتی از جمله پایان نامه ها، رساله دکتری و طرح های تحقیقاتی اعضای هیات علمی دانشگاه که با موضوعات حساس و آزمودنی انسانی- حیوانی سر و کار دارند، باید مطابق با استانداردها و موازین اخلاقی و حقوق موجود در شیوه نامه اخلاق در پژوهش به انجام برسند. بدین ترتیب موضوعات پژوهشی موردنظر قبل از شروع کار باید به تصویب کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه برسد.

بازدید امروز: 2