بروزرسانی: 23-8-1394
معرفی اداره تامین و توسعه تجهیزات آزمایشگاهی

اداره تامین و توسعه تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه زنجان با رویکرد تاسیس آزمایشگاه مرکزی و استفاده بهینه از امکانات موجود و جهت گیری صحیح در تهیه دستگاه های مورد نیاز دانشگاه، در سال 1393 هجری شمسی به پیشنهاد معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و تصویب در شورای هیات رئیسه دانشگاه تشکیل گردید.

تلاش در جهت ساماندهی امکانات آزمایشگاهی دانشگاه، سرویس دهی خدمات آزمایشگاهی، متمرکز نمودن آزمایشگاه ها در قالب آزمایشگاه های همکار و عضو شبکه های آزمایشگاهی، ایجادبستر مناسب جهت استفاده همکاران از آزمایشگاه های موجود و برنامه ریزی خریدهای تجهیزاتی دانشگاه از جمله ضروریاتی است که می تواند علاوه بر صرفه جویی مناسب در هزینه کرد به استفاده مناسب از آنها نیز منجر گردد.

هزنیه بالای دستگاه ها این امکان را که افراد و گروه های دانشگاهی به صورت مستقل آنها را تهیه نمایند مشکل کرده است در ضمن عمر محدود و مفید دستگاه ها این نظر را که در بازه زمانی معین باید حداکثر استفاده از دستگاه ها صورت بپذیرد و آزمایشگاه مرکزی با توجه به الگوهای دانشگاهی، مناسب ترین راه حل به نظر می رسد لذا اداره تجهیزات آزمایشگاهی سعی دارد با تاسیس آزمایشگاه مرکزی و استفاده مناسب از تجهیزات موجود، نیازهای آزمایشگاهی و تحقیقاتی اعضاء هیات علمی، دانشجویان، محققان و صنایع استان را برآورد نماید.

 

اهداف و چشم انداز:

 

  1. برگزاری منظم جلسات شورای تجهیزات آزمایشگاهی به عنوان شورای تصمیم گیری و راهبردی اداره تجهیزات با حضور روسای دانشکده، رئیس پژوهشکده و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.
  2. فراهم سازی بسترهای لازم جهت تاسیس آزمایشگاه مرکزی در دانشگاه زنجان.
  3. ایجاد یک برنامه مشخص جهت خرید تجهیزات مورد نیاز دانشگاه.
  4. افزایش بهره وری ازامکانات و تجهیزات پژوهشی.
  5. ارائه خدمات دستگاه های موجود در دانشگاه زنجان و ایجاد یک روند مشخص در قالب آزمایشگاه مرکزی.
  6. همکاری های پیوسته با شبکه های آزمایشگاهی کشور.
  7. تلاش در جهت افزایش ضریب ایمنی آزمایشگاهی.
  8. ایجاد الگوی مشخص جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی مشتری محور.
  9. ایجاد ارتباط بین آزمایشگاه های داخل و خارج دانشگاه به منظور ارائه خدمات متقابل.
  10.  تلاش در جهت ارتقاء کیفی آزمایشگاه های دانشگاه.

 

 

بازدید امروز: 4