بروزرسانی: 26-8-1400
اخبار

قابل توجه متقاضیان دریافت کد اخلاق

به فعالیت های پژوهشی خاتمه یافته یا در حال اجرا شامل: مقاله نگارش شده- رساله دکتری- پایان نامه کارشناسی ارشد- طرح پژوهشی

به هیچ عنوان کد اخلاق تعلق نخواهد گرفت.

تمامی پروژه های تحقیقاتی از جمله پایان نامه ها، رساله دکتری و طرح های تحقیقاتی اعضای هیات علمی دانشگاه که با موضوعات حساس و آزمودنی انسانی- حیوانی سر و کار دارند، باید مطابق با استانداردها و موازین اخلاقی و حقوق موجود در شیوه نامه اخلاق در پژوهش به انجام برسند. بدین ترتیب موضوعات پژوهشی موردنظر قبل از شروع کار باید به تصویب کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه برسد.

بازدید امروز: 2