انتشار کتاب بین المللی
آقای دکتر ابراهیم فولادوندکتاب دکتر ابراهیم فولادوند عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه زنجان با عنوان A Computational Approach to Physics در انتشارات "Cambridge Scholars Publishing" به چاپ رسید. محتوای کتاب شامل معادلات دیفرانسیل مرتبه 1 و 2 در فیزیک، حرکت نوسانی، نوسان کوپل، معادلات دیفرانسیل نسبی، مکانیک کوانتم، دینامیک مولکولی و فرآیندهای تصادفی است. کتاب برای دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی مناسب است. برای دسترسی به کتاب به لینک مراجعه شود. برای ایشان آرزوی موفقیت های روزافزون داریم.   


ارسال شده در مورخه: 13-03-1402