بروزرسانی: 22-4-1400
اولویت های پژوهشی سازمانها و شرکتها

 

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان، مدیریت آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری
    دفتر تحقیقات شرکت برق منطقه ای زنجان
    دفتر تحقیقات شرکت آب منطقه ای زنجان
    فراخوان واگذاری پروژه‌های فناورانه پژوهشگاه نیرو  
    معاونت تحقیقات توانیر 
     سامانه تحقیقات برق 
     فراخوان صندوق نوآوری و شکوفایی
    دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري وزارت نیرو
     
     
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

بازدید امروز: 2