بروزرسانی: 18-2-1402
پسا دکتری،دستیار پژوهشی و دستیار فناوری

در دوره های پسا دکتری و دستیار پژوهشی، دانش آموختگان ممتاز و توانمند در کنار اعضای هیئت علمی برجسته، به پژوهش در راستای حل مسائل و نیازهای واقعی کشور می پردازند. هدف از طرح دستیار فناوری که با همکاری دانشگاه و پارک علم و فناوری انجام می­شود، تقویت توانمندیهای فناوری و کسب تجربه کار در جامعه برای دانشجویان می باشد.

دستورالعمل ها، آیین نامه ها و فرم ها

فلوچارت پذيرش پژوهشگر پسادکتري 14000310

ايين نامه پذيرش پژوهشگران پسا دکترا

آئين نامه دستيار پژوهشی

آئين نامه دستيار فناوری

آیین نامه برنامه همكاري با متخصصان و کارآفرینان ايران - مرکز تعاملات بین الملل

فرم پژوهشگر پسا دکتری

لینک های مفید:

برنامه ها و تسهیلات حمایتی بنیاد ملی نخبگان     

بازدید امروز: 2