خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 19
بازديد ديروز: 86
بازديد کل: 221620
بروزرسانی: 16-8-1396
جوایز کسب شده توسط دانشگاه

1

فدراسیون سرآمدان علمی ایران سالانه 100 نفر از افراد با توانمندی پژوهشی معتبر را شناسایی و در 2 گروه الف و ب از طریق پرداخت گرنت‌های پژوهشی، گرنت‌های آزمایشگاهی، حمایت از شرکت در کنگره‌های معتبر بین‌المللی، جذب محقق پسادکتری و ... مورد حمایت قرار می دهد. بر این اساس سرآمدان علمی ایران می­توانند به عنوان مدیر پژوهشی در همکاری با فارغ التحصیلان برتر مقطع دکتری داخل کشور به عنوان همکار پژوهشی (پژوهشگر) در قالب طرح پسادکتری، از حمایت فدراسیون سرآمدان علمی ایران برخوردار گردند.

در همین راستا آقای دکتر حسن شایانی جم استادیار گروه شیمی دانشگاه زنجان که در سال 1394 در گروه ب سرآمدان علمی ایران قرار گرفته بود، به عنوان مدیر پژوهشی طرح پسادکتری خانم دکتر نرگس پاکروان انتخاب شده اند.  تمامی هزینه‌های این پژوهشگر پسادکتری مطابق آئین نامه به عهده فدراسیون سرآمدان علمی ایران است. در اجرای این برنامه، مبلغ پنجاه میلیون ریال گرنت پژوهشی به آقای دکتر شایانی جم به عنوان مدیر پژوهشی و ماهیانه پانزده میلیون ریال (به مدت دو سال)  به خانم دکتر پاکروان به عنوان پژوهشگر تعلق می گیرد.

2

بنا به اعلام فدراسیون سرآمدان علمی ایران مقاله آقای دکتر هاشم شهروس وند دانشیار گروه شیمی و آقایان سعید عباسپور دانشجوی کارشناسی ارشد و بابک پاشایی دانشجوی دکتری شیمی دانشگاه زنجان با عنوان:

A ruthenium tetrazole complex-based high efficiency near infrared light electrochemical cell

که در مجله Chemical Communications  منتشر شده است مشمول دریافت تشویقی مجلات برتر گروه ج فدراسیون سرآمدان شده و  مبلغ 100 میلیون ریال تشویقی به آن تعلق گرفت.

3

مقاله آقای دکتر شهروس وند و اقای پاشایی با عنوان:

Influence of Ancillary Ligand in dye-sensitized Solar Cells

در مجله Chemical Reviews  از مجلات گروه ب فدراسیون سرآمدان به چاپ رسیده که از حمایت 200 ملیون ریالی برخوردار شده است و آقای بابک پاشایی نیز از حمایت فرصت مطالعاتی فدراسیون سرآمدان استفاده کرده اند.

4

بنا به اعلام دبیر فدراسیون سرآمدان علمی ایران آقای دکتر میر وحید حسینی استادیار گروه فیزیک دانشگاه زنجان با قرار گرفتن در گروه الف فهرست دومین دوره سرآمدان علمی ایران، مشمول دریافت 500 میلیون ریال گرنت پژوهشی و 200 میلیون ریال گرنت آزمایشگاهی شده‌اند.

5

بنا به اعلام دبیر فدراسیون سرآمدان علمی ایران آقای دکتر حسین صفری دانشیار گروه فیزیک دانشگاه زنجان با قرار گرفتن در گروه ب فهرست دومین دوره سرآمدان علمی ایران مشمول دریافت 350 میلیون ریال گرنت پژوهشی و 150 میلیون ریال گرنت آزمایشگاهی شده‌اند.

6

بنا به اعلام دبیر فدراسیون سرآمدان علمی ایران آقای دکتر حسن شایانی جم استادیار گروه شیمی دانشگاه زنجان با قرار گرفتن در گروه ب فهرست دومین دوره سرآمدان علمی ایران مشمول دریافت 350 میلیون ریال گرنت پژوهشی و 150 میلیون ریال گرنت آزمایشگاهی شده‌اند.

7

بنا به اعلام دبیر فدراسیون سرآمدان علمی ایران آقای دکتر حسین صفری دانشیار گروه فیزیک دانشگاه زنجان با قرار گرفتن در گروه ب فهرست اولین دوره سرآمدان علمی ایران مشمول دریافت 350 میلیون ریال گرنت پژوهشی و 150 میلیون ریال گرنت آزمایشگاهی شده‌اند. شایان ذکر است که این موفقیت به واسطه انتشار مقاله: Statistical Properties of Solar Coronal Bright Points, مستخرج از رساله دکتری خانم نسیبه علیپور، در شماره 2 جلد 807 مجله The Astrophysical Journal حاصل شده است .

 

بازدید امروز: 4