بروزرسانی: 22-12-1400
انتشارات

خانم مهندس صونا نصر

پست الکترونیک:  book_referee@znu.ac.ir

تلفن:  33052641-024

فکس:  2283077-024

 

 

در راستاى ارتقاى سطح فرهنگى و اجتماعى، نشر نتايج حاصل از پژوهش‌‏ها و يافته‌هاى علمى- پژوهشى و تشويق و ترغيب اعضاى هيأت علمى دانشگاه و ساير پژوهشگران به امر تأليف، ترجمه، يافته‌هاى علمى مورد نياز دانشگاه‌هاى كشور، انتشارات دانشگاه زنجان فعاليت نمود را به‌صورت جدى از سال 1372 آغاز نموده است.

اهداف و برنامه‌ها
حمايت و تشويق محققان در جهت تأليف و ترجمه متون علمى
چاپ كتب تصويب شده

امور مربوط به انتشارات و وب‌سایت
دریافت کلیه درخواست‌های ترجمه و تألیف کتب
 ارسال درخواست‌های ترجمه جهت استعلام از مرکز نشر دانشگاهی
 ارسال کپی کتاب‌های تألیفی و ترجمه ای به 3 داور
 مطرح کردن جواب داوری در شورای پژوهشی دانشگاه
 در صورت پذیرفتن جواب داوری برای چاپ کتاب، ارسال نظرات داوری به مولف یا مترجم جهت اصلاح موارد
 ارسال کلیه کتب برای ویراستاری ادبی
 استعلام قیمت از چند موسسه جهت چاپ کتب
 تعیین قیمت پشت جلد کتاب طبق فرمول آئین‌نامه انتشارات و سپس نهایی کردن در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه
 اقدام برای فیپا به صورت اینترنتی
اقدام برای دریافت مجوز چاپ از ارشاد
 هماهنگی مربوط برای چاپ کتاب با موسسه و مولف یا مترجم
انجام امور مربوط درخصوص کتب چاپ شده در سامانه سمپ
 بروز رسانی وب سایت پژوهش
 

 

بازدید امروز: 2