بروزرسانی: 10-10-1398
راهنمای تلفن - امور پژوهشی

       
نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تلفن پیش شماره
دکتر نصراله عباسی
مدیر پژوهش
33052594 024
پرویز نظری مسئول دفتر پژوهش 33052334-32283077 "
صونا نصر
مسئول انتشارات و رابط وب
33052641 "
سیده بتول موسی زاده بهروز
طرح های پژوهشی داخل
33052404 "
صفیه اشرفی
همایش و مجلات داخل
33052595 "
بهارک اشتری
همایش و مجلات خارج و پژوهانه
33052363 "
سیده بتول موسی زاده بهروز
مسئول دبیرخانه پژوهش 33052462 "
لیلامحمدی
 امور مالی پژوهش
33052841 "

بازدید امروز: 2