بروزرسانی: 22-3-1403
کنفرانس‌ها و همایش‌های برگزار شده و در حال برگزاری دانشگاه

فلوچارت برگزاری همایش  -

همایش ملی خانواده ازدواج و جوانی جمعیت                

-

دومین همایش ملی و جشنواره انتخاب قوچ برتر گوسفند افشاری               

1402/03/09

اولین کنگره بین المللی پیشگیری از سرطان                 

1403/06/28-29

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی عمران                 

1403/03/1-2

نخستین کنفرانس ملی توسعه همکاری های صنعت و دانشگاه

1403/0231

همایش ملی ابن فارس( احمد بن فارس زهراوی کرسفی)

1403/07/11-12

سومین کنفرانس معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران  1402/07/19-20
54 امین کنفرانس ریاضی ایران

1402/06/1-3

برگزاری چهارمین کنگره بین المللی و پنجمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی  توسط دانشگاه زنجان  1401/07/26
بیست و هفتمین سمینار شیمی تجزیه ایران

 01/06/1-3

دومین همایش ملی فناوری های نوین در محیط زیست و توسعه پایدار با رویکرد کرونا و محیط زیست شهریور ماه 1401
 سومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی

 1400/02/27-28

ششمین کارگاه بین المللی رتبه بندی دانشگاه های دنیا و سومین کنفرانس بین المللی دانشگاه سبز

99/03/19-21

دومین کنفرانس معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران

 98/09/13

دومین کنفرانس اندیشه ها وفناوریهای نوین در علوم جغرافیایی

98/09/07

دومین کنگره بین المللی زیست فناوری گیاهان دارویی  و قارچ های کوهی

 98/06/11-13

سومین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین

98/08/23

سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن

 98/08/1-2

بیست و دومین کنفرانس شیمی-فیزیک ایران

98/05/31-30-29

اولین همایش گروه معماری ( کیفیت در فضای معماری و شهری)

اردیبهشت 98

چهارمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران

پاییز 97

شانزدهمین کنگره علوم خاك ایران

98/06/5-7

اولین همایش ملی ناهنجاریهای متابولیکی دام و طیو

97/09/22

اولین کنفرانس بین المللی حکومت ایلخانان و تاثیر آن بر جاده ابریشم

97/08/30

اولین کنفرانس معدن کاری و صنایع معدنی سبزایران

97/09/10

اولین کنفرانس ملی  کاتالیست ایران

97/06/10-11

پنجمین همایش ملی گوهر شناسی- بلورشناسی

شهریور 97

اولین کنگره بین المللی و دومین کنفرانس ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی

شهریور 97

دومین همایش صنعت اسب ایران

97/02/6

اولین همایش ملی گوسفند افشاری

96/11/4

دومین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین

96/08/25

اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران

96/06/11-12

دومین سمینار ملی شیمی کاربردی ایران

96/06/5-6

کنفرانس اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی

96/06/29

پنجمین همایش انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران

96/06/8-9

پنجمین سمینار آنالیز تابعی و کابردهای آن

96/04/21

نهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران شهریور 95
هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران شهریور 95
اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین نهم اردیبهشت ماه 94
همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت      اردیبهشت ماه 94
هفتمین کنفرانس مکانیک آماری ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده       بیست و هفت و هشت آذر 93
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران شهریور ماه 93
هشتمین همایش ملی انجمن دیرینه شناسی ایران       اردیبهشت و خرداد 93
چهارمین همایش ملی اخلاق با موضوع اخلاق و آداب زندگی اردیبهشت ماه 93
کنفرانس انجمن ترویج و زبان و ادب فارسی شهریور ماه 92
کنفرانس ماشین بینایی شهریور ماه 92
کنفرانس بین المللی مهندسی معدن شهریور ماه 92
سومین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه شهریور ماه 91
کنفرانس ملی آموزش فیزیک ایران شهریور ماه 91
سومین همایش ملی سهروردی آبان ماه 91
همایش ملی مدیریت و راهکارهای توسعه کشاورزی آبان ماه 91
همایش ملی سلامت نظام اداری بهمن 90
دومین کنفرانس ملی سهروردی مهر 90
کنفرانس شیمی تابستان 90
اولین همایش ملی سهروردی خرداد 89
همايش ملي فرهنگ ايثار و شهادت سوم خرداد ماه سال 1389
يازدهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران 5 الي 7 شهريور ماه 1387
سي و هشتمين کنفرانس ریاضی کشور 15-12 شهريور 1386
سيزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران (گروه برق-دانشكده مهندسي) 22-20 ارديبهشت 1384
نهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق(گروه برق-دانشكده مهندسي) 10-9 ارديبهشت 1383
دومين سمينار شيمي ماكروسيكل(گروه شيمي-دانشكده علوم) 13-12 ارديبهشت 1382
19th Annual Physics Conference of Iran  
هفتمين سمينار شيمي معدني ايران (گروه شيمي دانشكده علوم) 19-18 اسفند 1381
كنفرانس سالانه فيزيك ايران (كنفرانس ثبوتي) و هفتمين همايش دانشجويي فيزيك (گروه فيزيك-دانشكده علوم) 5-2 شهريور 1381
اولين سميتار شيمي ماكروسيكل ايران (گروه شيمي-دانشكده علوم) 25-24 بهمن ماه 1380
دومين سمينار مشترك رياضي كاربرديدانشگاه زنجان-ايران 15-13 مهرماه 1379
اولين سمينار مشترك معماري، شهرسازي و ابنيه تاريخي
دانشگاه زنجان و دانشگاه مهندسي عمران جمهوري آذربايجان (محل برگزاري: سلطانيه و دانشگاه زنجان)
30 خرداد تا اول تير ماه 1375
اولين سمينار مشترك رياضي كاربردي دانشگاه زنجان و دانشگاه دولتي باكو (زنجان-ايران) 14-12 مهرماه 1374

بازدید امروز: 7