بروزرسانی: 30-8-1400
کار برگ

کاربرگ های کارگروه اخلاق


کاربرگ بررسی مقدماتی طرح ها و پایان نامه ها برای ارزیابی در کارگروه


کاربرگ اعلام تعارض منافع مجری و همکاران طرح پژوهشی


کاربرگ تعهدنامه اخلاقی


کاربرگ رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش های پرسشنامه ای


رضایت نامه پژوهش مصاحبه ای


رضایت نامه شرکت در طرح پژوهشی


کاربرگ اطلاعات تکمیلی


برای تهیه کاربرگ های مورد نیاز خود با کارشناسان کارگروه یا دبیرخانه گروه تماس حاصل فرمایید.

بازدید امروز: 2