بروزرسانی: 4-10-1401
چهارمین کنگره بین المللی و پنجمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی

  برگزاری چهارمین کنگره بین المللی و پنجمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی .
علاقمندن جهت ارسال مقاله و ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمایند

http://ic-bmpm.znu.ac.ir/2022

کتابچه خلاصه مقالات

بازدید امروز: 2