خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 27-11-1397
گروه پژوهشی شیمی و زیست فناوری موادغذایی و مواد اولیه دارویی و صنعتی

   

     گروه پژوهش شیمی و زیست فناوری موادغذایی و مواد اولیه دارویی و صنعتی با جذب اعضای هیات علمی متخصص و دارای توان علمی بالا و به کارگیری تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی به انجام پژوهش­های علمی و کاربردی در زمینه های تخصصی این گروه و تربيت نيروي انساني متخصص خواهد پرداخت.

فعالیت های پژوهشی گروه پژوهشی شیمی و زیست فناوری موادغذایی  و مواد اولیه دارویی و صنعتی اعم از تدوین و اجرای پروژه های تحقیقاتی، در زمینه­های بررسی کاربرد گیاهان دارویی در محصولات غذایی و دارویی با تاکید ویژه بر گیاهان دارویی استان، شناسایی و مدیریت آلاینده های زیستی مواد غذایی و افزایش ضریب ایمنی مواد غذایی، تولید و بهبود کمی و کیفی ترکیبات موثره طبیعی با منشاء گیاهی به کمک روش­های شیمیایی، بهره گیری از ضایعات محصولات کشاورزی و غذایی به روش های شیمیایی، حذف یا شناسایی سموم میکروبی و آلاینده های بیولوژیک با بکارگیری روش های نوین شیمیایی، به کارگیری روشهای بیوشیمیایی و فرایندهای تخمیری در فرمولاسیون محصولات غذایی رژیمی و طراحی و ساخت حسگرهای زیستی  و سنتز و تهیه مواد اولیه دارویی و صنعتی و افزودنی های غذایی خواهد بود.

بازدید امروز: 2