خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 19-2-1395
عضویت در مجامع

  1. انجمن علوم باغبانی ایران
  2. شورای ملی زیتون ایران
  3. Executive member of 4th Veterinary Clinical Science congress, May 31- June 2 ( 2005), Urmia, Iran.
  4. Member of the Iranian Veterinary Student Society.
  5. Member of the Veterinary Council of the Islamic Republic of Iran.
  6. IEEE
  7. Iranian Association of Electrical & electronics Engineering, Zanjan Branch (IAEEE).

 

بازدید امروز: 2