خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 19-2-1395
لیست تجهیزات آزمایشگاه پروتئومیکس

. اين آزمايشگاه علاوه بر داشتن امکانات متداول آزمايشگاهی همچون ترازو با دقت يک ده هزارم گرم،pH متر، آون، اتوکلاو، اينکوباتور، هود شيميايی و ........

  • دستگاه کروماتوگرافی مايع با کارايی بالا (HPLC).
  • Capillary Electrophoresis
  • Freeze Dryer
  • Vacuum Dryer
  • اسپکتوفوتومتر
  • سوکسیله
  • کجلدال

بازدید امروز: 3