بروزرسانی: 26-10-1396
زیست بانک سیر کشور

توضیحاتزیست بانک سیر کشور ( در دست پیگیری(

 

استان زنجان رتبه اول تولید سیر کشور را داراست. مزیت تولید سیر، چه از جنبه ادویه ای و چهاز جنبه دارویی و نیز از این منظر که عمدتاً بصورت کشت پاییزه و زمستانه بوده و با حداقل نیاز به آبیاری انجام می گیرد حائز اهمیت می باشد. شهرستان طارم به دلیل ویژگیهای آب و هوایی، دارای پتانسیل طبیعی کشت پاییزه سیر کشور می باشد. مشکل عقیمی و عدم تولید بذر در بیشتر ارقام سیر، ضرورت سلکسیون تودههای موجود را دو چندان می نماید. در این راستا پژوهشکده فناوری­های نوین زیستی در چهارچوب اولویتهای خود در زمینه پرداختن به موضوعات استانی و ملی، هماهنگی های لازم را با نهادهای ذیربط کشوری برای احداث زیست بانک سیر کشور در دست اقدام دارد.

بازدید امروز: 3