خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 12-9-1397
اهداف و ارکان پژوهشکده

 

 

اهداف پژوهشکده:
اهداف تعریف شده جهت فعالیت پژوهشکده بر اساس اساسنامه مصوب به شرح ذیل می باشد.:
1- توسعه و گسترش پژوهش درزمینه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی کشاورزی بویژه دانشهای نوین
2- زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی مرتبط
وظایف و اختیارات:
1- بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی کشاورزی
2- اجرای طرحهای پژوهشی بنیادی و کاربردی به منظور تحقق اهداف (پژوهشکده)
3- فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیت های پژوهشی مرتبط
4- همکاری پژوهشی با دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیت های پژوهشی در زمینه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
5- ارائه خدمات مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی (پژوهشکده)
6- انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم افزار و برنامه های رایانه ای متناسب با اهداف (پژوهشکده) طبق ضوابط و مقررات مربوط
7- برگزاری همایش علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاههای آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

ارکان و تشکيلات سازمانی (براساس اساسنامه پژوهشکده)

الف - رئيس
ب - شورای پژوهشی

ترکيب شورای پژوهشی

1- رئيس " پژوهشکده " ( رئيس شورا )
2- معاون پژوهشی" پژوهشکده " (دبير شورا )
3- مديران گروههای پژوهشی
4- دو تا پنج تن از اعضای هيات علمی .

 

بازدید امروز: 3