خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 22-2-1399
مدیریت گروه علوم دامی

                      رحیمه سپهری
استادیار
پست الکترونیکی
sepehri_r@znu.ac.ir
آدرس اینترنتی
  http://www.znu.ac.ir/members/sepehri-rahimeh
تلفن
  (+98) 241 33054251
فکس
  (+98) 2433054254

 

بازدید امروز: 5