بروزرسانی: 21-3-1402
مدیریت گروه زیست فناوری

خسرو خلیفه
دانشیار
پست الکترونیکی
khalifeh[at]znu.ac.ir      khalifeh393[at]gmail.com
آدرس اینترنتی

 http://www.znu.ac.ir/members/khalifeh-khosrow

تلفن
  (+98) 24 33 05 4248
فکس
(+98) 24 33054254

 

مدیران پیشین گروه

آقای دکتر لطفعلی دولتی

آقای دکتر رضا فتوت

خانم دکتر رقیه همتی

آقای دکتر علی سلیمانی

آقای دکتر عباس بهاری

آقای دکتر علی عمارلو

آقای دکتر وهب جعفریان

بازدید امروز: 3