خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 22-2-1399
مدیریت گروه زیست فناوری

خسرو خلیفه
دانشیار
پست الکترونیکی
khalifeh[at]znu.ac.ir      khalifeh393[at]gmail.com
آدرس اینترنتی

 http://www.znu.ac.ir/members/khalifeh-khosrow

تلفن
  (+98) 24 33 05 4248
فکس
(+98) 24 33054254

 

مدیران پیشین گروه

آقای دکتر رضا فتوت

خانم دکتر رقیه همتی

آقای دکتر علی سلیمانی

آقای دکتر عباس بهاری

آقای دکتر علی عمارلو

آقای دکتر وهب جعفریان

بازدید امروز: 7