خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 19-2-1395
مسئول آزمایشگاه کشت سلول

مهندس وحید سلمانی
پست الکترونیکی
v.salmani@znu.ac.ir
تلفن
  (+98) 24 33 05 4250
فکس
02433054254

بازدید امروز: 3