خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 27-12-1397
تاریخچه پژوهشکده

پژوهشکده فناوری های نوین زیستی دانشگاه زنجان فعالیت خود را از سال 1379 در زمینه رفع موانع و مشکلات کشاورزی منطقه و پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی در زمینه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آغاز نمود. پس از پیگیری های لازم در سال 1381 طی ابلاغ شماره 22 مورخ 81/10/11 با اخذ موافقت اصولی گروه پژوهشی علوم دامی و گیاهان زراعی در جلسه مورخ 81/9/16 شورای گسترش آموزش عالی بطور رسمی شروع به فعالیت نمود و در سال 1382 با عنایت حق تعالی و پشتکار و فعالیت همکاران پژوهشکده و حمایت های مدیران دانشگاه طی مصوبه جلسه مورخ 82/10/13 شورای گسترش آموزش عالی و ابلاغ شماره 22/7417 مورخ 88/12/3 موفق به اخذ موافقت قطعی ادامه فعالیت در سه گروه پژوهشی "علوم دامی، علوم زراعی، بیوتکنولوژی" تحت عنوان پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی از وزارت متبوع گردید. پژوهشکده در سال 1383 موفق به دریافت مرتبه برتر (A) کشوری در بین 24 پژوهشکده جدید التاسیس از طرف معاونت محترم پژوهش وزارت متبوع گردید. در سال 1384 اساسنامه پژوهشکده در جلسه مورخ 84/2/24 شورای گسترش آموزش عالی به تصویب وزارت علوم تحقیقات و فناوری رسید و طی نامه شماره 22/4165 مورخ 84/4/20 جهت اجرا و اقدامات بعدی ابلاغ گردید. پیرو مصوبه شورای دانشگاه زنجان و برنامه ریزی های انجام شده برای گسترش پژوهشکده ی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دانشگاه با هدف توسعه گروه ها و فعالیت های پژوهشی، پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی طی مصوبه جلسه مورخ 91/11/7 شورای گسترش آموزش عالی به پژوهشکده فناوری های نوین زیستی تغییر نام یافت و مراتب طی نامه شماره 2/22/237498 مورخ 91/12/16 معاونت آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به ریاست دانشگاه زنجان ابلاغ گردید. امید است با گسترش رشته های بین رشته ای و بهره گیری از تخصص های مختلف در زمینه های علوم و مهندسی در بستر تحقیقات زیستی، سیر فعالیت ها و اقدامات پژوهشکده در آینده نزدیک از سرعت و وسعت بیشتری برخوردار شود. انشاءالله.

بازدید امروز: 2