بروزرسانی: 26-10-1396
گالری تصاویر

نخستین جشنواره گیاهان دارویی ایران

دومین جشنواره زیست فناوری ایران

بازدید هیات روسیه

بازدید مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان زنجان  از نتایج طرح  تکثیر گیاه دارویی باریجه

بازدید هیات سازمان مدیریت و برنامه ریزی از پژوهشکده

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری 8 الی 11 آذر ماه 96

بازدید امروز: 3