بروزرسانی: 11-4-1398
خدمات تخصصی پژوهشکده

  1. مشاوره و اجرای طرح‌های تحقیقاتی با زمینه بیولوژی
  2. استحصال و استخراج بیومولکول‌ها ( پروتئین، DNA، RNA) از کلیه بافت‌ها و سلول‌های گیاهی، جانوری، باکتری جلبک و...
  3. انجام تست‌های بیان ژن بصورت ralateive،  absolute با دستگاه Real time PCR ( انجام کل یک پژوهش یا بخش‌هایی از طرح)
  4. تعیین لود آلودگی ویروس در گیاهان با استفاده از دستگاه Peal time PCR
  5. آنالیز نتایج qPCR، طراحی پرایمر، پروب و ...
  6. آنالیز دستگاهی HPLC برای نمونه‌های بیولوژی
  7. طیف‌گیری از نمونه‌های پودری و شناسایی فازهای ترکیبی ترکیبات نانو فلزات، مواد پلیمری، معدنی، آلیاژی و داروئی با استفاده از دستگاه XRD
  8. حفظ و نگهداری نمونه‌های بیولوژیکی در دمای منهای 80 درجه با ازت مایع
  9. مشاوره و برگزاری کارگاه‌های آموزشی با زمینه کشت بافت با استفاده از سیستم کشت بافت معمولی ومتناوب
  10. تأمین نهال و پایه‌های مختلف درختان میوه

بازدید امروز: 5