بروزرسانی: 18-2-1395
معرفی گروه علوم دامی

گروه پژوهشی علوم دامی
گروه علوم دامی پژوهشکده فناوری های نوین زیستی از سال 1381در زمینه های ژنتیک و اصلاح نژاد، تغذیه دام، فیزیولوژی و مدیریت دامپروری فعالیت خود را آغاز نموده است. این گروه فعالیت های تحقیقاتی خود را در آزمایشگاه های ژنومیکس، پروتئومیکس و کشت سلول انجام می دهد. از دستاوردهای مهم این مجموعه می توان به پروژه تجاری شده ی انتقال ژن چندقلوزایی به گوسفند افشاری ،بهبود صفات لاشه در گوسفند افشاری ،تولید جوجه های مقاوم به سرما و کشت سلول های اپیتلیال پستان گاو به صورت سه بعدی اشاره نمود. با توجه به جایگاه علوم دامی در حال حاضر این گروه با مراکز صنعتی وپژوهشی متعددی در استان زنجان و کشور در ارتباط بوده و می تواند طرح های پژوهشی خود را اجرا نماید.

 

کار گروه گوسفند افشاری


طرح انتقال ژن چند قلو زایی

گوسفند درایران هنوز یکی از مهمترین منابع تامین کننده گوشت قرمز است ،اما تا کنون تولید ان نتوانسته نیاز مصرف کنندگان داخلی را تامین کند . در شر ایط حاضر با توجه به بهره وری پایین ، گوسفنداری سنی به خصوص در سالهایی که به علت شرایط اب و هوایی ، مراتع فقیر تر می شوند کمتر به صرفه است و با توجه به هزینه های تمام شده گوشت گوسفند قیمت بالایی دارد . در چنین شرایطی افزایش چند قلوزایی می تواند به عنوان یکی از راهکارهای افزایش بهره وری باعث سود ده شدن گوسفند داری در شرایط نیمه متمرکز شود . از طرفی با توجه به اینکه مقدار زیادی خوراک در نژادهای دارای چربی لاشه بالا ،صرف تولید چربی می شود که ارزش اقتصادی و غذایی چندانی ندارد با انجام کار های اصلاح نژادی دراین راستا راندمان خوراک و در نتیجه بهره وری افرایش خواهد یافت . در صورت افزایش سرعت رشد بره های تولیدی همراه با صفاتت دیگری که ذکر شد ، می توان دامی ایده ال را برای نگهداری در شرایط مختلف به خصوص شرایط متمر کز ونیمه متمر کز ایجادنمود . گوسفند افشاری یکی از نژاد های سنگین وزن گوسفند ان ایران می باشد . وزن تولد ، سرعت رشد و وزن از شیر گیری در این گوسفند در مقایسه با سایر نژاد های ایران قابل توجه است . لذا می توان این نژاد را یکی از نژا دهای گوشتی گوسفند ایران به حساب آورد که از پتانسیل مناسبی برای تولید گوشت برخوردار است و نقش مهمی را در تامین گوشت قرمز منتقه میتواند ایفا کند . برای بهبود برخی از صفات لاشه این گوسفند هنوز کارهای پژوهشی زیادی لازم است . خصوصیات ذکر شده باعث شده است که این نژاد پایه مناسبی برای کار اصلاحی در زمینه افزایش سر عت رشد ، چند قلوزایی و افزایش راندمان لاشه باشد .

سابقه تحقیق

طرح انتقال ژن چند قلو زایی بای اولین بار در کشور در سال 1386 با حمایت سازمان جهد کشاورزی در دانشگاه زنجان به اجرا درآمد . طرح انتقال ژن چند قلوزایی با وارد نمودن سلول های جنسی از کشور نیوزلند و از نژاد برولامرینو آغز شد . این نژاد ترکیبی است از 75در صد نژاد گوشتی رامنی و25درصد نژآد پشمی مرینو که حاوی ژن مورد نظر می باشد . ژن FecB مهمترین ژن شناخته شده موثر برچند قلوزایی است که نسبت به سایر ژن های شناخته شده در این ارتباط از مزایای بیشتری برخوردار است . در طی شش سال مراحل انتقال ژن به نژاد افشاری تا کنون نتایج بسیار قابل توجهی حاصل گردیده است (جدول 1).

جدول 1.افزایش بره زایی در طی نسل های انتقال ژن
نسل ها و نسبت ژنومی درصد بره زایی
نسل اول F1 زایش اول (50% افشاری +50%برولامرینو) 260
نسل اول F1 زایش دوم (50% افشاری +50%برولامرینو) 260
نسل اول F1 زایش سوم (50% افشاری +50%برولامرینو) 290
نسل اول R1 زایش اول (75% افشاری +25%برولامرینو) 250

علاوه بر افزایش چند قلو زایی که دربالا ملا حظه شد ، بره های حاصل از طرح از نظر میزان وسرعت رشدنیز از شرایط مناسبتری نسبت به هر دو پایه پدری ومادری برخوردار می باشند.

بازدید امروز: 2