بروزرسانی: 18-2-1395
معرفی گروه علوم زراعی

تاریخچه گروه

گروه پژوهشی علوم زراعی در سال 1381 در پژوهشکده فن­آوریهای نوین زیستی در دانشگاه زنجان ایجاد شد.

فعالیت ها و وظایف و اهمیت گروه

تلاش در اجرای تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه­های مختلف و متناسب با نیازمندی­های جامعه کشاورزی ایران و بویژه استان زنجان. تاکید بر بهبود کشت و تولید محصولات زراعی، گیاهان دارویی، دانه­های روغنی، زیتون و روغن زیتون

 

Group History:

 The Agronomy research group of modern bio-techniques institute at Zanjan university was constructed in 2002.

Activities and importance of group:

 Conducts high impact fundamental and applied research at multiple scales to ensure that our science addresses immediate problems and anticipates future challenges of the Iran agricultural community, especially Zanjan province. Emphasis on improving the cultivation and production of cereals, medicinal plants, oil seeds, olive and olive oil

 

کار گروه روغن

استان زنجان به لحاظ داشتن بیشترین مقدار تولید زیتون ایران (حدود 40درصد تولید زیتون کشور مربوط به استان زنجان است) ، نقش به سزایی در تولید محصول زیتون دارد . همچنین این استان از نظر کیفیت وکمیت تولید روغن زیتون حائز رتبه های برتر کشور است . بزرگترین کلکسیون زیتون شامل ارقام داخلی وخاخرجی در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم زنجان قراردارد .

با توجه به پتانسیل های علمی موجود دردانشگاه ، مرکز تحقیقات استان وپژوهشکده فن آوری های نوین زیستی در نظر است با انجام مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه تولید وفراوری زیتون ، امکانات توسعه ی باغات ،تحصیل دانش فنی ، افزایش کمیت و کیفیت روغن زیتون را فراهم ساخته و استان زنجان را به عنوان قطب علمی تحقیقات زیتون کشور تبدیل نماید .

همچنین توسعه کشت و کار سایر دانه های روغنی ، انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در استان افزایش کمیت وکیفیت تولید فراورده های روغن های گیاهی از اهداف دیگر پژوهشکده در کار گروه تحقیقاتی زیتون و دانه های روغنی است .  

بازدید امروز: 2