بروزرسانی: 9-4-1399
اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران

در تداوم رویکرد علمی دانشگاه زنجان و انجمن گیاهان دارویی ایران بر تمرکز ویژه پژوهش‌های کاربردی در حوزه زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ‌های کوهی ایران و در ادامه رهیافتهای برگرفته از اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران، به اهتمام علمی و عملی تمامی نهادها و موسسات علمی و سازمانهای ملی کشور و برخی از کشورهای صاحب نام در این حوزه، اولین کنگره بین‌المللی و دومین کنفرانس ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران در تاریخ 5 و 6 شهریور ماه 1397 در دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد.

پایان اردیبهشت ماه

مهلت ارسال خلاصه مقالات به اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی - 5 و 6 شهریور ماه سال  97

علاقمندان جهت ارسال مقاله و اخذ سایر اطلاعات به آدرس http://conf.isc.gov.ir/ibmpm97 مراجعه فرمائید. 

 

پوستر کنگره FA

 

پوستر کنگره  EN

 

دانلود فایل zip مجموعه خلاصه مقالات کنگره P1

دانلود فایل zip مجموعه خلاصه مقالات کنگره P2

 

 

اطلاعیه

مهلت ارسال خلاصه مقالات به اولین اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران تا پایان  تیرماه 97 تمدید گردید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس    http://conf.isc.gov.ir/ibmpm97 مراجعه فرمائید.

 

مقالات ارسال شده به اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی در 5-6 شهریور ماه 97 که به صورت سخنرانی و پوستر بوده داوری و نتایج آن در آدرس  http://conf.isc.gov.ir/ibmpm97 قابل دسترسی می باشد.

                                                                             

                                                                                                دبیرخانه کنگره

بازدید امروز: 2