خانه :: اساتید :: اخبار
عرضه محدود نعناع فلفلی ارکانیک تازه
عرضه محدود نعناع فلفلی ارکانیک تازه (چین اول) در مزرعه گیاهان دارویی پژوهشکده فناوری های نوین زیستیعرضه محدود نعناع فلفلی ارکانیک تازه (چین اول) در مزرعه گیاهان دارویی پژوهشکده فناوری های نوین زیستی از ساعت نه صبح تا یازده ظهر روز سه شنبه 31 خرداد ماه 1401 به قیمت هر کیلو پنجاه هزار تومان انجام خواهد شد.

                                                                        پژوهشکده فناوری های نوین زیستی

 

 


ارسال شده در مورخه: 29-03-1401