خانه :: اساتید :: اخبار
آگهی واگذاری مدیریت خانه حیوانات
واگذاری مدیریت خانه حیوانات پژوهشکده فناوری های نوین زیستی           با توجه به ضرورت تحقیقاتی ایجاد خانه حیوانات در دانشگاه زنجان عطف به تصویب کلیات موضوع در جلسه مورخ 22 اسفند ماه سالجاری پژوهشکده، از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تجربه و تخصص لازم دعوت می گردد جهت هماهنگی و دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 09131069579 آقای دکتر بهاری تماس و نسبت به بازدید از محل و ارائه پیشنهاده های خود اقدام نمایند.

                                                                                                 پژوهشکده فناوری های نوین زیستی


ارسال شده در مورخه: 22-12-1401