اجاره باغ گل محمدی دانشگاه به بخش خصوصی
اجاره باغ گل محمدی دانشگاه به بخش خصوصی با امکان گلابگیری محدود برای همکاراناجاره باغ گل محمدی دانشگاه به بخش خصوصی  با امکان گلابگیری محدود برای همکاران

    در جهت استفاده بهینه از امکانات موجود دانشگاه و تکمیل زنجیره تولید و فراوری مربوطه واستفاده همکاران دانشگاه از محصولات ارگانیک تولیدی، پیرو هماهنگی و تفاهمات انجام شده با واحدفضای سبز دانشگاه و پژوهشکده،امکان تهیه گل محمدی تازه و ارگانیک دانشگاه از پیمانکار مربوطه باشماره تماس 09192778898   آقای سعیدی در محل باغ (ضلع شرقی بانک تجارت) فراهم شده و در این راستا با توجه به اجاره باغ و گلابگیری توسط نامبرده، امکان گلابگیری محدود برای همکاران متقاضی، در واحدمورد اجاره (پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی- هر دستگاه چهارصد هزار تومان برای حدود 5 ساعت شیفت کاری)  میسر و برنامه ریزی گردیده است. نظر به ظرفیت محدود واحد، لزوم نوبت گیری و هماهنگی قبلی با ایشان ضروری است.

  تحویل ظرف مناسب برای گلاب(برای هر دستگاه حدود بیست لیتر گلاب خالص و طبیعی به  ازای هر 5 کیلو گل محمدی تازه و تمیز شده ) از طرف متقاضی ضروری است.

شماره تماس پژوهشکده 02433054254

                                                           واحد فضای سبز  دانشگاه  و  پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی

 


ارسال شده در مورخه: 07-03-1402