بروزرسانی: 10-2-1397
پایان نامه ها

ارزیابی تنوع دورگه های بین گونه ای prunus با استفاده از نشانگر مولکولی ریز ماهوارها  خاکزاد مطهره، د. ارشد    1391    علی سلیمانی،  استاد مشاور
 

مطالعه تنوع ژنتیکی و مورفولوژیکی تعدادی از ژنوتیپ های زیتون با استفاده از نشانگرهای ملکولی  . دستکار ابراهیم، د. ارشد   1390    علی سلیمانی   استاد راهنما
 

پاسخ های فیزیولوژیکی به تنش خشکی دربرخی ارقام زیتون   حسینی سیده زهرا، د. ارشد  1390 علی سلیمانی   استاد راهنما

 

غربالگری گامتوفیتی تحمل به تنش خشکی در زیتون مشیری فاطمه، د. ارشد1390 علی سلیمانی   استاد راهنما

 

مطالعه مراحل گلدهی و خصوصیات پومولوژی برخی از ارقام زیتون پوراسکندری الهام، د. ارشد1390 علی سلیمانی   استاد راهنما

برآورد وراثت پذیری عمومی و همبستگی زنتیکی خصوصیات گل و میوه در زیتون  احمدی زهرا، د. ارشد1390 علی سلیمانی   استاد راهنما

جدول زندگی دو جنسی شب پره جوانه خوار زیتون روی ارقام زیتون در شرایط آزمایشگاهی  نظری پگاه، د. ارشد   1390 علی سلیمانی،  استاد مشاور
 

شناسایی و ارزیابی برخی ارقام محلی انگور با استفاده از روش های آمپلوگرافی و آمپلومتری در منطقه ابهر  حسینی سیدعلی، د. ارشد  1391 علی سلیمانی،  استاد مشاور

 

تاثیر تیمار پس از برداشت دی فنیل آمین و کلرید کلسیم بر صفات کیفی سیب رقم گرانی اسمیت  حمزه مجتبی، د. ارشد  1391 علی سلیمانی   استاد راهنما

تنوع زنتیکی برخی ژنوتیپ های امیدبخش گردو در استان زنجان با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره   سفید کوهی زهرا، د. ارشد   1391 علی سلیمانی   استاد راهنما

 

تاثیر محلول پاشی اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی سیب رقم گرانی اسمیت بهرامی صدیقه، د. ارشد      1391علی سلیمانی   استاد راهنما

ارزیابی عملکرد و اسانس رازیانه در کشت مخلوط با شنبلیله  صدری سکینه، د. ارشد    1392 علی سلیمانی   استاد راهنما

 

تاثير كاربرد كودهاي آلي بر عملكرد و اسانس رازيانه (Foeniculum vulgare Mill) خلیلی پردیس، د. ارشد   ارشد      1392 علی سلیمانی   استاد راهنما

ارزيابي خصوصيات پومولوژيكي و خودناسازگاري برخي از ژنوتيپ هاي زردآلو :مطالعه موردي در شهرستان زنجان  مولایی ساناز، د. ارشد    1392 علی سلیمانی   استاد راهنما

واكنش هاي فيزيولوزيكي گياه موز رقم Dwarf kavendish به تنش خشكي در شرايط درون شيشه اي   سعیداوی لیلا، د. ارشد  1392 علی سلیمانی   استاد راهنما

 

بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی بومادران دماوندی (Achillea aucheri)   فرهنگ سردرودی ابوحسن، د. ارشد   1393 علی سلیمانی   استاد راهنما

 

ارزيابي عملكرد و اسانس رازيانه در كشت مخلوط با شنبليله   صدری سکینه، د. ارشد    1392علی سلیمانی   استاد راهنما

 

رد یابی اهداف متحرک در دنباله ای از تصاویر (مرادی‌پور جیرندهی حامد).ارشد. استاد راهنما سعید فضلی .

افزایش کیفیت تصویر توسط تکنیک فراتفکیک پذیری  (بوذری حامد). ارشد. استاد راهنما سعید فضلی .

سیستم تشخیص اتو ماتیک اثر انگشت (فرج‌زاده‌داشتپه علی). ارشد. استاد راهنما سعید فضلی .

طراحی سیستم تشخیص موانع برای افراد نابینا با استفاده از بینایی stereo   (محمدی دهنوی هاجر). ارشد. استاد راهنما سعید فضلی .

طراحی،ساخت و ارزیابی سامانه تشخیص و جدا سازی پسته های غیر خندان با استفاده از بینایی کامپیوتر و روش بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)  (قزلباش جعفر). دکتری .استاد مشاور سعید فضلی .

روشهای تشخیص حالت چهره بر روی تصاویر متحرک (افروزیان رضا). ارشد.  استاد راهنما سعید فضلی .

شناسایی فرد از روی نوع راه رفتن براساس شبکه های عصبی (عسکری فر حدیث). ارشد.  استاد راهنما سعید فضلی .

شناسایی خودکار علائم رانندگی و خستگی راننده (اصفهانی پریسا). ارشد. استاد راهنما سعید فضلی .

الگوریتم شناسایی چهره غیره وابسته به سن  (علی حیدرلو لیلا). ارشد.  استاد راهنما سعید فضلی .

تشخیص و ردیابی وسایل نقلیه برای کنترل ترافیک هوشمند  (رحمنی مرتضی). ارشد. استاد راهنما سعید فضلی .

تحلیل و پیش بینی روزهای خشک ایران زمین بااستفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی  (صیادی فریبا). ارشد. استاد مشاور سعید فضلی .

پردازش سیگنال در آرایه های تصادفی   (خداویردی غلامرضا). ارشد.  استاد مشاور سعید فضلی .

طراحی و ساخت سیستم سخت افزاری فشرده سازی تصویر  (مهرارا زهرا). ارشد. استاد راهنما سعید فضلی .

بخش بندي و تجزيه تحليل اتو ماتيك ساختمان ريه در تصاوير يستي اسكن CT   (جعفری میترا). ارشد. استاد راهنما سعید فضلی .

قطعه بندي عروق چشم  (صمدی سوین). ارشد. استاد راهنما سعید فضلی .

قطعه بندي تومور مغزي در تصاوير MRI (ندیرخانلو پریسا). ارشد. استاد راهنما سعید فضلی .

دسته بندي و شناخت الگو در ژن هاي  pparبر مبناي modification هاي اپي ژنتيك  (صادقی حامد). ارشد.  استاد راهنما سعید فضلی .

نهان نگاري تطبيقي و مقاوم تصاوير ديجيتالي (ذوالفقاری نژاد مریم). ارشد. استاد راهنما سعید فضلی .

بخش بندي تصاوير ام.آر.آي. مغزي  (فتحی قیری سعید). ارشد. استاد راهنما سعید فضلی .

افزایش کیفیت تک تصویر توسط تکتیک فراتفکیک پذیری (مریم طهماسبی). ارشد. استاد راهنما سعید فضلی .

بازدید امروز: 2