خانه :: اساتید :: اخبار
برگزاری نمایشگاه
به مناسبت هفته پژوهشبه مناسبت هفته پژوهش و فناوری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان زنجان در محل دائمی نمایشگاه کاسپین بصورت حضوری و مجازی برگزار می شود. بازدید برای عموم آزاد می باشد.


ارسال شده در مورخه: 14-09-1400