بروزرسانی: 23-12-1401
تماس با واحد انفورماتیک

 

مهندس سارا اصانلو

تلفن: 

       (+98) 24 3305 2541       

       (+98) 24 3305 4011       

ایمیل:sara.osanlow[at]znu.ac.ir

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با دانشکده علوم

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-