خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 35
    بازديد ديروز: 119
    بازديد کل: 529227
بروزرسانی: 17-7-1398
واحدهای پیشنهادی برای هر ترم

 

کارشناسی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png چارت کارشناسی شیمی محض ورودی 96 به بعد
http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png چارت کارشناسی شیمی محض ورودی 94 و 95

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

چارت درسی کارشناسی شیمی کاربردی96 ورودی به بعد
http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png چارت درسی کارشناسی شیمی کاربردی ورودی 95 و 94

 

کارشناسی ارشد

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

شیمی آلی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

شیمی تجزیه

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

شیمی معدنی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

شیمی فیزیک

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

شیمی پلیمر

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

شیمی کاربردی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

نانو شیمی

 

دکترا

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

شیمی آلی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

شیمی تجزیه

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

شیمی معدنی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

شیمی فیزیک

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

شیمی کاربردی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

شیمی پلیمر

 

 

بازدید امروز: 3