بروزرسانی: 7-4-1399
آزمايشگاه فیزیک پايه 2

-

عنوان آزمایشگاه:­­­­­­­­­­­­     فیزیک پایه 2

نوع آزمایشگاه:                     آموزشی¢            

نام مسئول مربوطه:  آقای قزلباش

 

شماره آزمایش

عنوان آزمایش

توضیحات

تصویر یا فیلم

1

آشنایی با وسایل اندازه گیری

آشنایی با انواع مقاومت ها و ابزارهای اندازه گیری (ولت متر،‌ اهم متر، آمپرمتر، گالوانومتر) آنالوگ و دیجیتال و خطاها

 

2

مطالعه قانون اهم

تحقیق قانون اهم 

 

3

ترکیب سری،‌موازی، مختلط مقاومت ها

 

 

 

 

 

شماره آزمایش

عنوان آزمایش

توضیحات

تصویر یا فیلم

4

تعیین مقاومت مجهول با استفاده از پل وتستون/تار وتسون

 

 

 

5

تحقیق قانون

 

 

6

قوانین کیرشهف

 

 

 

7

شارژ و دشارژ خازن

 

 

8

ترانسفورماتورها

 

 

 

 

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-