خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 25
    بازديد ديروز: 110
    بازديد کل: 452513
بروزرسانی: 19-8-1400
دروس گروه ریاضی

چارت های کارشناسی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

چارت رشته علوم کامپیوتر

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

مشخصات کلی دروس رشته علوم کامپیوتر

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

چارت ریاضیات و کاربردها زمینه ریاضیات صنعتی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

چارت ریاضیات و کاربردها زمینه علوم کامپیوتر

چارت های کارشناسی ارشد

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

برنامه دروس ارشد ریاضی گرایش آنالیز

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

برنامه دروس ارشد ریاضی گرایش جبر

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

برنامه دروس ارشد ریاضی گرایش کاربردی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

برنامه دروس ارشد ریاضی گرایش هندسه
http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png   برنامه دروس ارشد رياضي گرايش رمز و کد
http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png   برنامه دروس ارشد رياضي گرايش آنالیز عددی

چارت های دکتری

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

برنامه دروس دکتری ریاضی گرایش آنالیز

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

برنامه دروس دکتری ریاضی گرایش جبر

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

برنامه دروس دکتری ریاضی گرایش کاربردی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

برنامه دروس دکتری ریاضی گرایش هندسه

بازدید امروز: 5