بروزرسانی: 22-9-1402
مدیریت گروه آمار

مدیریت فعلي  

     دکتر علی محمدیان­ مصمم

     شماره تماس:  4081 3305 24 +98 

     پست الکترونیکی:  a.m.mosammam[at]znu.ac.ir

 

 

مدیریت دوره­ هاي پيشين

پست الکترونیکی

دوره مدیریت

نام و نام­ خانوادگی

aghamohammadi.ali[at]znu.ac.ir

1399-1401

دکتر علی آقامحمدی 

rasooli[at]znu.ac.ir

1397-1399

دکتر عباس رسولی 

javanian[at]znu.ac.ir

1395-1397

 دکتر مهری جوانیان 

a.m.mosammam[at]znu.ac.ir

1391-1395

دکتر علی محمدیان مصمم 

aghamohammadi.ali[at]znu.ac.ir

1389-1391

دکتر علی آقامحمدی 

 
 

 

 

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-