بروزرسانی: 4-9-1402
مدیریت گروه علوم محیط زیست


 

مدیریت گروه

 

دکتر فاطمه رجایی 

تلفن

(+98)(24)  33054742

فكس

(+98)(24)  32284006

ايميل

Rajaei_Fatemeh@znu.ac.ir

آدرس اینترنتی
 
 http://www.znu.ac.ir/members/frajaee
 

 

 

 

 

مدیریت دوره هاي پيشين

www.znu.ac.ir/members/aazami-jaber دکتر جابر اعظمی 1400-1402 
www.znu.ac.ir/members/khosravi-younes دکتریونس خسروی 1400-1398
www.znu.ac.ir/members/zamani_abbas

دکترعباسعلی زمانی

 97-95

http://www.znu.ac.ir/members/zanganeh_hossein

دکتر عبدالحسین  عبدالحسین

 95-93

http://www.znu.ac.ir/members/zamani_abbas

دکترعباسعلی زمانی

 93-91

http://www.znu.ac.ir/members/zanganeh_hossein

دکتر عبدالحسین پری زنگنه 

 91-89

 
 

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-