جلسه دفاع از پایان نامه باعنوان نمای طیفی جو میانی سیماهای تاج خورشید
شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ساعت ۱۰ سالن سمینار ساختمان شماره ۴ دانشکده علومارائه‌دهنده: راضیه حسینی

اساتید راهنما: دکتر حسین صفری/ دکتر پرادیپ کی‌شاپ

استاد مشاور: دکتر نسیبه علیپورراد

مکان: سالن سمینار ساختمان شماره ۴ دانشکده علوم 

زمان: شنبه ۰۲/۰۴/۱۴۰۳- ساعت ۱۰

 


ارسال شده در مورخه: 30-03-1403


ارتباط با دانشکده علوم

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-