بروزرسانی: 30-10-1402
آزمايشگاه شيمي آلي

 

آزمايشگاه شيمي آلي 1 و 2 و آزمایشگاه جداسازي و شناسايي تركيبات

 

عنوان آزمايشگاه: آزمايشگاه شيمي آلي                                              Organic Chemistry Lab

مسئول آزمايشگاه: ليلا داورپناه

اجراي عمليات آزمايشگاهي دروس: آز- شيمي آلي 1 و 2 ، آز- جداسازي و شناسايي تركيبات آلی، آز- آلي كشاورزي و آز- آلي زيست شناسي

 

 

 

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-