بروزرسانی: 30-10-1402
آزمايشگاه شيمي فيزيك


آزمايشگاه شيمي فيزيك

دستور كار آزمايشگاه شيمي فيزيك 1
دستور كار آزمايشگاه شيمي فيزيك 2
دستور كار آزمايشگاه شيمي عمومي 1
دستور کار آزمایشگاه شیمی فیزیک مهندسی

عنوان آزمايشگاه : آزمايشگاه شيمي فيزيك                     Physical Chemistry Laboratory

مسئول آزمايشگاه: ناهید شه بخش

اجراي عمليات آزمايشگاهي دروس:شيمي فيزيك (1) - شيمي فيزيك (2) - شيمي عمومي (1)

 

 

 

 

بازدید امروز: 3


ارتباط با دانشکده علوم

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-