بروزرسانی: 12-12-1402
برنامه دوره کارشناسی ارشد آمار

 

 

     
  دروس 4 ترمی کارشناسی ارشد علم داده  http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png
     
  دروس 4 ترمی کارشناسی ارشد آمار ریاضی http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png
     
  دروس ارائه شده در نیمسال جاری http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 


 

بازدید امروز: 4


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-