بروزرسانی: 9-3-1403
فرم های آموزشی

 

 

فرم اساتید

 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png

 

فرم کلاس جبرانی و فوق العاده

 

 

کارشناسی

 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png

 

فرم کارآموزی 

    http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png   فرم حل تمرین 

 

کارشناسی ارشد

 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png

 

فرم پیشنهاده پژوهشی دانشجویان ارشد دانشکده علوم

  http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png   روش ثبت پروپوزال در سامانه گلستان
   

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png

  فرم تغییر عنوان پروپوزال
  http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png   فرم تعهد انجام فعالیت در آزمایشگاه های تحقیقاتی  

دکترا

 

 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png

  فرم پیشنهاده پژوهشی دانشجویان دکتری دانشکده علوم
  http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png   روش ثبت پروپوزال در سامانه گلستان
 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

  آیین نامه دکتری
 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

    تقاضای دفاع از پیشنهاده دکتری
 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

    صورتجلسه دفاع از پیشنهاده دکتری
 

 

  برگه تقاضا و صورتجلسه ارزیابی جامع دکتری
  http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png     فرم تقاضای جایگزین آزمون جامع دکتری 
   

  فرم تغییر عنوان پروپوزال
  http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/word-icon.png   فرم تعهد انجام فعالیت در آزمایشگاه های تحقیقاتی  
 
دفاع و فارغ التحصیلی
 

 

  فرم اطلاعیه دفاع
 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

 

مرحله صحافی و تسویه حساب

      فرم تعهدنامه اصالت اثر
     

فرم درخواست دفاع

 
 

بازدید امروز: 4


ارتباط با دانشکده علوم

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-