خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 3
    بازديد ديروز: 144
    بازديد کل: 517148
بروزرسانی: 25-5-1394
آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي تجزيه

آزمايشگاه تجزيه 1 و 2

دستور كار آزمايشگاه شيمي تجزيه خاكشناسي آقاي دكتر ناصر دلالي وخانم صباحي

دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 آقای دکتر دلالی

دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 آقای دکتر دلالی

آزمایشگاه اصول تصفیه آب

 

عنوان آزمايشگاه/ كارگاه به فارسي: آزمايشگاه تجزيه 1 و 2

عنوان آزمايشگاه/ كارگاه به لاتين:                                            Analytical Chemistry Lab.

گروه آموزشي: شيمي

سال تأسيس: 1370

مسئول آزمايشگاه/ كارگاه: معصومه پري نژاد

رشته هاي سرويس گيرنده از آزمايشگاه: شيمي – خاكشناسي – شيمي كاربردي

اجراي عمليات آزمايشگاهي دروس: آز- شيمي تجزيه 1 و 2- تجزيه خاكشناسي- اصول تصفيه آب

اهم زمينه هاي فعاليت: ارائه دروس مربوطه در آزمايشگاه و همكاري با آزمايشگاه تحقيقاتي تجزيه در زمينه دستگاههاي هدايت سنج، pH متر و آب مقطر و ...

گزارشي از فعاليت هاي تحقيقاتي و آموزشي انجام يافته (با ذكر تاريخ) و در حال انجام:
مسئول انبار گروه شيمي و ارائه دروس آز- شيمي فيزيك 1 و 2 و شيمي عمومي از سال 75-73 .
مسئول انبار گروه شيمي، كدبندي، قفسه بندي، و كامپيوتري كردن ليست مواد و مسئوليت خريد گروه شيمي و ارائه دروس شيمي معدني 1 و 2 و شيمي آلي كشاورزي و عمومي 78-75.
ارائه آزمایشگاه های شيمي تجزيه 1 و 2 و دستگاهي همراه با كارهاي قبلي و طيف گيري IR ، UV و NMR براي دانشجويان ارشد 80-78.
و از سال 80 تا 82 ارائه آزمايشگاه هاي شيمي تجزيه و عمومي و همكاري در طرح تحقيقاتي بازيابي و استخراج كادميم در سال 82-81.
قبولي در كارشناسي ارشد در سال 82 و اتمام آن در سال 84 با ارائه دو مقاله، شركت در سيزدهمين سمينار شيمي تجزيه با ارائه سه مقاله.

 

مدرسين آزمايشگاه:

نام و نام خانوادگي

درجه علمي

دكتر محمدرضا يافتيان

استاد

دكتر ناصر دلالي

دانشيار

دكتر محمدعلي كاميابي

دانشيار

دكتر سياوش نوروزي

استاديار

دکتر مهناز استکی
استاد يار

 

امكانات و تجهيزات اصلي موجود (مناسب جهت درج در وب سايت):

نام دستگاه به فارسي

نام دستگاه به لاتين

توضيحات

pH متر

pH meter

 

هدايت سنج

Condactometre

 

آب مقطر گير

Water Distilation System

 

دستگاه الكتروليز

Electrolise

 

اسپكتروفتومتر- UV

UV- Vis- Spect

 

 

ساير اطلاعات:

 

 

 

 

 

 

 

بازدید امروز: 2