بروزرسانی: 7-10-1398
الگوی پایان نامه

الگوی پایان نامه


گروه شیمی

نحوه نگارش پایان نامه گروه شیمی

الگوی پایان نامه گروه شیمی


گروه ریاضی

قالب پایان نامه


گروه فیزیک

فایل قالب پایان نامه کارشناسی ارشد

فایل قالب پایان نامه دکترا


گروه آمار

فایل قالب پایان نامه کارشناسی ارشد


گروه علوم محیط زیست

فایل دستورالعمل تنظيم و نگارش پايان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا


گروه زیست شناسی

فایل قالب پایان نامه کارشناسی ارشد


گروه زمین شناسی

فایل قالب پایان نامه کارشناسی ارشد


بازدید امروز: 2


ارتباط با دانشکده علوم

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-