خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 28-5-1394
سال 89

 

 

 

نوع فعالیت های ورزش همگانی

تعداد نفرات تحت پوشش هر برنامه

زمان اجرای برنامه

سه ماهه اول

سه ماهه دوم

سه ماهه سوم

سه ماهه چهارم

دختر

پسر

جشنواره ورزشهای همگانی

496

12رشته

415

9رشته

اردیبهشت

 

 

 

کوهپیمایی (قوش قیه سی)

50

---

فروردین

 

 

 

کوهپیمایی(خیرالمسجد)

---

38

اردیبهشت

 

 

 

کوهپیمایی (آق داغ سلطانیه)

34

---

اردیبهشت

 

 

 

---

40

اردیبهشت

 

 

 

 

کوهپیمایی(قله بلقیس و غار کرفتو)

20

37

اردیبهشت

 

 

 

کوهنوردی (توچال)

13

---

 

تیر

 

 

کوهنوردی (سبلان)

7

23

 

تیر

 

 

کوهنوردی(دماوند)

2

11

 

مرداد

 

 

ورزش صبحگاهی(هفته خوابگاهها)

329

89

خرداد

 

 

 

کلاس عمومی شنا

20

20

*

*

 

 

اجرای مسابقات ورزشی در طرح ضیافت

675

947

 

شهریور

 

 

اجرای طرح جذب دانشجویان ورودی مهر به ورزش

کل ورودی مهر

کل ورودی مهر

 

شهریور

مهر

 

جشنواره ورزشهای درون دانشگاهی

537

14رشته

677

14رشته

 

 

آبان/آذر

 

کوهپیمایی(کژقیم)

54

---

 

 

مهر

 

جمع

2237

2297

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فعالیت های ورزش همگانی

تعداد نفرات تحت پوشش هر برنامه

زمان اجرای برنامه

سه ماهه اول

سه ماهه دوم

سه ماهه سوم

سه ماهه چهارم

دختر

پسر

کوهپیمایی (امند به تهم)

52

25

 

 

مهر

 

کوهپیمایی(درفک)

26

18

 

 

مهر/آبان

 

کوهپیمایی (سنبله)

114

---

 

 

آبان

 

جنگل نوردی مسیر جنگل گلستان

---

15

 

 

آبان

 

کویرنوردی(شهداد کرمان)

21

---

 

 

آبان

 

برگزاری نمایشگاه عکس (هفته تربیت بدنی)

کل دانشگاه

کل دانشگاه

 

 

مهر

 

برگزاری مسابقات(شطرنج-دارت)هفته تربیت بدنی

69

241

 

 

مهر

 

برگزاری نمایشگاه در روز کوهنورد

مردم شهر

مردم شهر

 

 

مهر

 

کوهپیمایی الوند

----

13

 

 

آبان

 

جمع

282

312

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فعالیت های ورزش قهرمانی

تعداد نفرات تحت پوشش هر برنامه

زمان اجرای برنامه

سه ماهه اول

سه ماهه دوم

سه ماهه سوم

سه ماهه چهارم

دختر

پسر

اعزام تیم تیراندازی به دهمین المپیاد فرهنگی و ورزشی

1

---

 

تیر/مرداد

 

 

اعزام تیم دوومیدانی به دهمین المپیاد فرهنگی و ورزشی

4

5

 

تیر/مرداد

 

 

اعزام تیم کاراته به دهمین المپیاد فرهنگی و ورزشی

5

1

 

تیر/مرداد

 

 

اعزام تیم شطرنج به دهمین المپیاد فرهنگی و ورزشی

3

2

 

تیر/مرداد

 

 

اعزام تیم تکواندو به دهمین المپیاد فرهنگی و ورزشی

1

3

 

تیر/مرداد

 

 

اعزام تیم شنا به دهمین المپیاد فرهنگی و ورزشی

7

7

 

تیر/مرداد

 

 

اعزام تیم بدمینتون به دهمین المپیاد فرهنگی و ورزشی

---

5

 

تیر/مرداد

 

 

اعزام تیم کشتی به دهمین المپیاد فرهنگی و ورزشی

---

2

 

تیر/مرداد

 

 

اعزام تیم والیبال به مسابقات منطقه8

14

14

 

 

آذر

 

اعزام تیم شنا به مسابقات منطقه8

5

---

 

 

آذر

 

میزبانی مسابقات بسکتبال منطقه8

36

----

 

 

آذر

 

برگزاری مسابقات تدارکاتی

24

35

*

*

*

 

اردوی آمادگی تیم های ورزشی(جهت المپیاد)

25

30

*

*

 

 

اردوی آمادگی تیم های ورزشی(جهت منطقه)

30

---

 

 

*

 

اعزام تیم تنیس روی میز به مسابقات منطقه8

---

5

 

 

آذر

 

اعزام تیم جودو به مسابقات منطقه8

---

5

 

 

دی

 

جمع

155

114

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فعالیت های ورزش کارکنان

تعداد نفرات تحت پوشش هر برنامه

زمان اجرای برنامه

سه ماهه اول

سه ماهه دوم

سه ماهه سوم

سه ماهه چهارم

دختر

پسر

برگزاری کلاس والیبال

30

20

*

*

*

*

برگزاری کلاس آمادگی جسمانی

50

---

*

*

*

*

برگزاری کلاس بدمینتون

20

---

 

 

 

*

برگزاری کلاس دو ومیدانی

---

25

*

*

*

*

برگزاری مسابقات دهه فجر

81

145

 

 

 

*

برگزاری مسابقات جام رمضان

---

40

 

*

*

 

شرکت در مسابقات جام رمضان (سطح استان)

14

---

 

*

 

 

شرکت در مسابقات کارکنان دولت

4

----

 

 

 

*

پیاده روی مسیر امند-کوهپیمایی قوش قیه سی-آق داغ سلطانیه-قله بلقیس-کوهپیمایی امند-توچال-سبلان-دماوند-کژقیم-امند به تهم-درفک-کویرنوردی

77

---

*

*

*

 

پیاده روی زنجان-گشت رودخان(مشترک با دانشگاه اراک)- کوهپیمایی خیرالمسجد- گوزل دره- قله بلقیس- سبلان-دماوند- امند به تهم-درفک-لار به هشتر خان-جنگل نوردی مسیر ماسوله

---

142

*

*

*

 

برگزاری کلاس فوتسال

---

45

*

*

*

*

شرکت در مسابقات دوستانه والیبال (4دوره)

----

12

*

*

*

*

شرکت در مسابقات دوستانه فوتسال

----

14

 

 

*

 

جمع

276

443

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فعالیت های مربوط به آموزش

تعداد نفرات تحت پوشش هر برنامه

زمان اجرای برنامه

سه ماهه اول

سه ماهه دوم

سه ماهه سوم

سه ماهه چهارم

دختر

پسر

برگزاری کارگاه آموزشی کوهپیمایی

100

100

*

 

 

 

برگزاری کارگاه آموزشی پیلاتس

80

50

 

 

 

*

برگزاری کلاس مربیگری درجه3 آمادگی جسمانی

20

12

 

 

 

*

جشنواره آموزشی گلف

50

50

*

 

 

 

برگزاری کلاس شنا

---

145

*

*

*

 

برگزاری کلاس سوارکاری

32

11

*

*

*

*

برگزاری کلاس سپک تاکرا

10

---

 

 

*

*

برگزار کلاس های والیبال- بسکتبال- هندبال- رزمی-فوتسال- بدمینتون- تنیس روی میز- آمادگی جسمانی- ایروبیک-شطرنج و...

نیمه اول سال: 315 نفر

نیمه دوم سال: 302 نفر

نیمه اول سال: 318

نفر

نیمه دوم سال:  278 نفر

*

*

*

*

جمع

909

964

بازدید امروز: 2