بروزرسانی: 1-8-1400
مربیان بسکتبال بانوان

نام و نام خانوادگی

دکتر لیلا یوزباشی

درجه مربیگری 2
درجه داوری 2
سابقه فعالیت 20 سال

 

نام و نام خانوادگی

آذر همایون پور

درجه مربیگری 1
درجه داوری ملی
سابقه فعالیت 20 سال

بازدید امروز: 2