خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 2
بازديد ديروز: 2260
بازديد کل: 166744
بروزرسانی: 17-2-1402
شرح وظایف همکاران مدیریت تربیت بدنی

مدیریت

نام و نام خانوادگی:مهران محمدی
سمت : مدیر تربیت بدنی
آدرس پست الکترونیکی: sport@znu.ac.ir

تلفن:  33052778 024

فکس: 33052324 024

آدرس: دانشگاه زنجان-جنب مسجد دانشگاه- مدیریت تربیت بدنی

کارشناس مسوولین مدیریت تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی:جناب آقای موسی زلفخانی
سمت: کارشناس مسوول امور ورزشی
آدرس پست الکترونیکی: sport@znu.ac.ir
تلفن:  33052779 024

فکس: 33052324 024

آدرس: دانشگاه زنجان-جنب مسجد دانشگاه- مدیریت تربیت بدنی

شرح وظایف

1-کلیات ورزش قهرمانی (انتخاب و عقد قرارداد با مربیان، برنامه ریزی کلاس ها، مسابقات دوستانه و اعزام ها، تعیین سرپرست ، برنامه ریزی خرید ها ، تن خواه و ...)

2-کلیات ورزش همگانی (انتخاب و عقد قرارداد با مربیان، برنامه ریزی کلاس ها، مسابقات دوستانه و اعزام ها، تعیین سرپرست ، برنامه ریزی خرید ها ، تن خواه و ...)

3-کلیات ورزش کارکنان (انتخاب و عقد قرارداد با مربیان، برنامه ریزی کلاس ها، مسابقات دوستانه و اعزام ها، تعیین سرپرست ، برنامه ریزی خرید ها ، تن خواه و ...)

4-بازرسی سالن برادران و تهیه چک لیست نظارتی و پیگیری موارد

5-ارائه لیست کاردانشجویی (تعیین، نظارت بر کارکرد، مبالغ و...) به سرکار خانم محمدی

6-مسوول کلیه اردوهای ورزشی مرتبط با امور مدیریت تربیت بدنی

7-مسوول عقد قرارداد با کلیه مربیان و داوران

8-مسوول کلاس بندی و اختصاص زمان های سالن های ورزشی برادران

9-ارائه گزارش از روند کلیه امور محوله، به مدیریت تربیت بدنی

10-سایر امور محوله

 

نام و نام خانوادگی:سرکارخانم محمدی
سمت: کارشناس مسوول امور ورزشی
آدرس پست الکترونیکی: sport@znu.ac.ir
تلفن:  33052324 024 - 09370043180

فکس: 33052324 024

آدرس: دانشگاه زنجان-جنب مسجد دانشگاه- مدیریت تربیت بدنی

شرح وظایف

 1- مسوول مستقیم استخر و کلیه امور مربوطه دختران و پسران

2-مسوول مستقیم مرکز تندرستی و کلیه امور مربوطه اعم از عقد قراداد و .... دختران و پسران

3-کلیات ورزش قهرمانی (انتخاب و عقد قرارداد با مربیان، برنامه ریزی کلاس ها، مسابقات دوستانه و اعزام ها، تعیین سرپرست ، برنامه ریزی خرید ها ، تن خواه و ...)

4-کلیات ورزش همگانی (انتخاب و عقد قرارداد با مربیان، برنامه ریزی کلاس ها، مسابقات دوستانه و اعزام ها، تعیین سرپرست ، برنامه ریزی خرید ها ، تن خواه و ...)

5-کلیات ورزش کارکنان (انتخاب و عقد قرارداد با مربیان، برنامه ریزی کلاس ها، مسابقات دوستانه و اعزام ها، تعیین سرپرست ، برنامه ریزی خرید ها ، تن خواه و ...)

6-تقسیم وظایف مسوولین سالن ها و نظارت و ارتباط مستقیم به روند کاری

7-کلیات کاردانشجویی (تعیین، نظارت بر کارکرد، مبالغ و...) دختران و پسران

8-مسوول مستقیم سایت و امور مربوطه

9-مسوول بررسی و برگزاری دوره های مورد نیاز(مربیگری، داوری، سمینار، کارگاه و...)

10-مسوول کلیه اردوهای ورزشی مرتبط با امور مدیریت تربیت بدنی

11-مسوول عقد قرارداد با کلیه مربیان و داوران

12-مسوول کلاس بندی و اختصاص زمان های سالن های ورزشی و استخر

13-مسوول بررسی کلیه درخواست های خرید و امور مالی

14-نماینده مدیریت تربیت بدنی در کلیه جلسات

15-بررسی ، ارائه  و پیگیری بودجه بندی طرح های عمرانی

17-ارائه گزارش از روند کلیه امور محوله به مدیریت تربیت بدنی

18-مسوولیت کلیه امور انبار

19-سایر امور محوله

کارشناسان ورزشی

نام و نام خانوادگی:سرکار خانم  ش. سیلاطانی
سمت: کارشناس امور ورزشی
آدرس پست الکترونیکی: s.silatani@yahoo.com
تلفن:  33052862 024

شرح وظایف کارشناس خواهران

1-تکمیل فرآیند ها در سامانه سجاد در دو بخش دختران و پسران

2-دریافت و تکمیل آمار و گزارش های درخواستی در کلیه موارد اعم از رویدادهای همگانی، قهرمانی،منطقه ای ، استانی، کشوری، درون دانشگاهی و .... د ردو بخش دختران و پسران

3-انجام کلیه مکاتبات اداری درون دانشگاهی و برون دانشگاهی در دو بخش دختران و پسران

4-ورزش خوابگاهی (برنامه ریزی ، کلاس بندی و مسابقات)

5-برگزاری مسابقات درون دانشگاهی (بهاره، پاییزه، زمستانه، هفته تربیت بدنی و...)

6-مسوول ثبت نام اینترنتی در تمامی موارد دانشگاهیان دختران و پسران

7-سایر امور محوله در دو بخش دختران و پسران

نام و نام خانوادگی: جناب آقای سیدسعدی فتاحی
سمت: کارشناس امور ورزشی

آدرس پست الکترونیکی: sport@znu.ac.ir
تلفن:  33052779 024

شرح وظایف  کارشناس برادران

1-تکمیل فرآیند ها در سامانه سجاد

2-دریافت و تکمیل آمار و گزارش های درخواستی در کلیه موارد اعم از رویدادهای همگانی، قهرمانی،منطقه ای ، استانی، کشوری، درون دانشگاهی و ....

3-انجام کلیه مکاتبات اداری درون دانشگاهی و برون دانشگاهی

4-ورزش خوابگاهی (برنامه ریزی ، کلاس بندی و مسابقات)

5-برگزاری مسابقات درون دانشگاهی (بهاره، پاییزه، زمستانه، هفته تربیت بدنی و...)

6-مسوول ثبت نام اینترنتی

7-ثبت و پیگیری درخواست خریدهای مجموعه تربیت بدنی

8-پیگیری و اقدام جهت رفع نواقصات اماکن ورزشی

9-سرکشی به امکانات خوابگاهی مدیریت تربیت بدنی ، بررسی و رفع نواقصات

10-سایر امور محوله

 

 

مسوولین سالن شماره1
نام و نام خانوادگی: رحمان یوسفی نام و نام خانوادگی: اله وردی غریبلو
 
 

شماره تماس:  33052307 024 
آدرس: دانشگاه زنجان-جنب ساختمان معاونت دانشجویی- سالن شماره1

 

مسوولین سالن شماره2

نام و نام خانوادگی:مه لقاء سلمانی

نام و نام خانوادگی:
نام و نام خانوادگی:
شماره تماس:  33052861 024 
آدرس: دانشگاه زنجان-جنب مسجد دانشگاه- سالن شماره2

 

 

بازدید امروز: 2