بروزرسانی: 1-8-1400
مربیان ایروبیک بانوان

 

نام و نام خانوادگی

 

سارا مقدم

درجه مربیگری 3
درجه داوری -
سابقه فعالیت 9 سال

 

نام و نام خانوادگی

 

فاطمه حاتمی

درجه مربیگری 3
درجه داوری -
سابقه فعالیت 9 سال

 

بازدید امروز: 2