مسابقات مچ اندازی و شطرنج از سری مسابقات گرامیداشت هفته خوابگاه ها
در بخش دختران و پسران برگزار گردیدمسابقات مچ اندازی و شطرنج به مناسبت گرامیداشت هفته خوابگاه ها نیز با همکاری شورای صنفی دانشجویان دانشگاه برگزار گردید. در این سری مسابقات در رشته شطرنج در بخش پسران 22 نفر ، در رشته مچ اندازی در بخش پسران 12نفر شرکت نمودند و افراد ذیل الذکر توانستند مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دهند.

مچ اندازی: 

اول : سعید پیروندی - دوم : آرین جهانگیری  -  سوم : محسن نوروزی

شطرنج :

اول: رضا ملک لی - دوم : پویا دلیری - سوم باربد ترابی

نتایج مسابقات دختران پس از بازی های امروز اعلام خواهد گردید

 


ارسال شده در مورخه: 20-02-1402